ΚΕΜΕ-ΠΚ

Ως μέρος ενός νέου, κορυφαίου ευρωπαϊκού πανεπιστημίου, το ΚΕΜΕ-ΠΚ επικεντρώνεται στην προώθηση της έρευνας αιχμής και στην ανάπτυξη μιας εξωστρεφούς ακαδημαϊκής κοινότητας, με στόχο την προώθηση καινοτόμων ιδεών μέσω σημαντικών συνεργειών. Στο ΚΕΜΕ-ΠΚ εντάσσονται 29 εργαστήρια, περισσότερα από 40 ερευνητικά έργα και 5 αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, με αποτέλεσμα νέοι και έμπειροι ερευνητές να συμμετέχουν σε φιλόδοξη επιστημονική έρευνα, ανταποκρινόμενη σε απαιτητικές κοινωνικές προκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες για τα μέλη και τις δραστηριότητές μας μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του ΚΕΜΕ-ΠΚ.


Το ΚΕΜΕ-ΠΚ είναι ενας από τους εταίρους του έργου “Free your mind: Youth Activism in Southern Europe in Times of Dictatorship” (FYM).

Επιστημονικά Υπεύθυνη της ομάδας έργου του ΚΕΜΕ-ΠΚ είναι η Μαρία Κούση, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας και Διευθύντρια ΚΕΜΕ-ΠΚ (έως 30-11-21).

Μέλη της ομάδας έργου είναι:

  • ο Νίκος Παπαδάκης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, Αναπληρωτής Διευθυντής του ΚΕΜΕ-ΠΚ,
  • ο Νίκος Σερντεδάκις, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας, μέλος του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας,
  • η Ελένη Κατσαρού, πρόεδρος του τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Μέλος του Εργαστηρίου Διδακτικής Άσκησης και Εκπαιδευτικής Έρευνας
  • η Παναγιώτα Βλαχάκη, μέλος της Μονάδας Υποστήριξης της Έρευνας του ΚΕΜΕ-ΠΚ
  • η Ιωάννα Καϊσερλή, μέλος της Μονάδας Υποστήριξης της Έρευνας του ΚΕΜΕ-ΠΚ
  • και ο Δημήτρης Σακελλαρίδης, υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης του ΚΕΜΕ-ΠΚ.

Διάρκεια έργου: από 22-2-2021 έως 21-8-2022

Επικοινωνία

Ταχ. Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, ΤΚ 74100
Μονάδα Υποστήριξης Έρευνας: τηλ. 28310-77102, ηλ. διεύθυνση: research-support@keme.uoc.gr
Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Καθ. Μαρία Κούση email: kousis.m AT uoc.gr