Στο δικτυακό αυτό τόπο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί το Κέντρο Ερευνών και Μελετών για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΜΕ-ΠΚ), ως εταίρος του έργου “Free your mind: Youth Activism in Southern Europe in Times of Dictatorship” (FYM). Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Europe for Citizens – European Remembrance” (REMEM) και συντονίζεται από το Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, με εταίρους την Associação Cultural Ephemera, το KΕΜΕ-ΠΚ, το Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης και την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών / Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (Project Number: 617561-CITIZ-1-2020-1-PT-CITIZ-REMEM, Grant Decision: Nr.617561).

Κύρια δραστηριότητα του ΚΕΜΕ-ΠΚ στο έργο είναι η διοργάνωση ενός διεπιστημονικού ακαδημαϊκού συνεδρίου με θέμα τον ακτιβισμό της νεολαίας κατά της δικτατορίας στην Ελλάδα (1967-74) και διεθνώς. Το συνέδριο απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό εντός και εκτός Ελλάδας.

Σε συνεργασία με την Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (ΕΚΙΜ), το ΚΕΜΕ-ΠΚ συμμετέχει στη διοργάνωση δημόσιας εκδήλωσης για μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς και το ευρύ κοινό με θέμα τον νεανικό ακτιβισμό κατά της δικτατορίας.