Σχετικά με το Συνέδριο

Το Κέντρο Ερευνών και Μελετών για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΜΕ-ΠΚ) διοργανώνει στις 19-20 Νοεμβρίου 2021 διήμερο Διεπιστημονικό Συνέδριο με τίτλο “Youth Resisting Dictatorship in Greece (1967-74) and beyond: Social Sciences and Humanities Perspectives” («Νεολαία και Αντίσταση στη Δικτατορία εντός Ελλάδας (1967-74) και διεθνώς: Προσεγγίσεις Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών»).

Η διοργάνωση του συνεδρίου εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Free your mind: Youth Activism in Southern Europe in Times of Dictatorship” (FYM), υπό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Europe for Citizens – European Remembrance” (REMEM) (Grant Decision: Nr.617561). Το έργο συντονίζεται από το Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, με εταίρους την Associação Cultural Ephemera, το ΚΕΜΕ-ΠΚ, το Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης και την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών / Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

Το Συνέδριο στοχεύει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία και τις κοινές αξίες, καθώς και τον σκοπό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της ενισχύοντας τον διάλογο, τον προβληματισμό και την ανάπτυξη δικτύων.

Στους προσκεκλημένους ομιλητές περιλαμβάνονται επιστήμονες (εντός και εκτός Ελλάδας) από τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, οι οποίοι/ες ασχολούνται με τον ακτιβισμό των νέων ενάντια στην ελληνική δικτατορία. Την εκδήλωση αναμένεται να παρακολουθήσουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, διδάσκοντες/ουσες Πανεπιστημίων, καθώς και το ευρύτερο κοινό, από τουλάχιστον τέσσερις χώρες της ΕΕ. Κύρια γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική, με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου, χαιρετισμό θα απευθύνουν: ο Δημήτρης Μυλωνάκης (Αντιπρύτανης Προγραμματισμού, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κρήτης), η Ana Mónica Fonseca (ερευνήτρια στο Center for International Studies, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa), ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς (Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνιολογίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), ο Αλέξης Καλοκαιρινός (Πρόεδρος της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών (ΕΚΙΜ) / Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, Καθηγητής Γενικής Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης), ο Νίκος Παπαδάκης (Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αναπληρωτής Διευθυντής του ΚΕΜΕ-ΠΚ) και η Μαρία Κούση (Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας και Διευθύντρια του ΚΕΜΕ-ΠΚ).

O Kωστής Κορνέτης (Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, UAM), κεντρικός ομιλητής του Συνεδρίου, θα παρουσιάσει την εισήγησή του με τίτλο «Ανάμεσα στον Μαρά και τον Σαντ»: Επανεξετάζοντας τη φοιτητική διαμαρτυρία στο πλαίσιο των δικτατοριών του Ευρωπαϊκού Νότου».

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου περιλαμβάνει ομιλίες στους θεματικούς άξονες: «Κινηματογράφος, Ντοκιμαντέρ και Αντιδικτατορική αντίσταση», «Λογοτεχνία, αντιδικτατορική αντίσταση, ιστορική μυθοπλασία και διδασκαλία στη δικτατορία», «Μουσική στα κρατητήρια και Λογοκρισία στην δικτατορία», «Πανεπιστημιακοί θεσμοί και αντιδικτατορική αντίσταση», «Το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα».

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου περιλαμβάνει ομιλίες στους θεματικούς άξονες: «Εμπειρίες και Οπτικές από και για νέους/νέες στην περίοδο της δικτατορίας», «Αφηγήσεις του αντιδικτατορικού αγώνα», «Αντιδικτατορικό κίνημα και πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα», «Αντιδικτατορικό κίνημα σε χώρες του εξωτερικού και η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση». Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με συζήτηση πάνω στο θέμα “Youth resisting dictatorship: a comparative view” των Priska Daphi, Kostis Karpozilos, Óscar J. Martín García, José Pacheco Pereira, Katrin Uba.

Λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί ως αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19, το διήμερο διεπιστημονικό συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Επιστημονική Επιτροπή

Μαρία Κούση (Διευθύντρια ΚΕΜΕ-ΠΚ)
Νίκος Παπαδάκης (Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΕΜΕ-ΠΚ)
Έλενα Αναγνωστοπούλου (ΚΕΜΕ-ΠΚ, Εκπρόσωπος της Φιλοσοφικής Σχολής)
Βασίλης Αράπογλου (ΚΕΜΕ-ΠΚ, Εκπρόσωπος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών)
Άσπα Χατζηδάκη (ΚΕΜΕ-ΠΚ, Εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Αγωγής)
Νίκος Σερντεδάκις (ΚΕΜΕ-ΠΚ, Μέλος του Εργαστηρίου Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας)

Οργανωτική Επιτροπή

Μαρία Κούση (Διευθύντρια ΚΕΜΕ-ΠΚ)
Νίκος Παπαδάκης (Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΕΜΕ-ΠΚ)
Νίκος Σερντεδάκις (ΚΕΜΕ-ΠΚ, Μέλος του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας)
Παναγιώτα Βλαχάκη (ΚΕΜΕ-ΠΚ, Μονάδα Υποστήριξης της Έρευνας)
Ιωάννα Καϊσερλή (ΚΕΜΕ-ΠΚ, Μονάδα Υποστήριξης της Έρευνας)
Δημήτρης Σακελλαρίδης (ΚΕΜΕ-ΠΚ, υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης)